Kľakovská dolina

Podujatia v Doline

Pridajte sa do skupiny
Kľakovská dolina:

Pridajte sa do FB skupiny Kľakovská dolina

Horné Hámre

Zdieľať

Obecný úrad

Horné Hámre 45, 966 71  Horné Hámre

Tel. 045/681 27 80, Fax: 045/ 681 47 34

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

web: www.horne-hamre.sk

 

 

História a súčasnosť

Rozloha obce je 1967 ha. Stred obce leží 272 m. n. m., ostatné časti chotára od 255 do 673 m. n. m. Počet obyvateľov: 595.

Horné Hámre ležia na styku Pohronského Inovca a Vtáčnika v doline Kľakovského potoka. Najstarší písomne doložený údaj o existencii obce Horné Hámre pochádza z roku 1391. Obyvatelia boli pôvodom drevorubači a uhliari, neskôr baníci a spracovatelia vyťaženej rudy z miestnych a iných baní. V roku 1601 mala obec mlyn a 68 domov, v roku 1720 mala už 4 mlyny na obilie i na rudu, 17 remeselníkov, 3 obchodníkov a 2 baníkov.

V súčasnej budove pošty bola bývalá úradovňa notára a matrikára. Najstaršou stavbou obce je obecný hostinec. Prvá škola bola pri kostole. V r. 1985 začala výstavba objektu Materskej školy v rámci akcie „Z“ prostredníctvom domácich občanov, ktorí dobrovoľne vykonali práce zdarma pri výstavbe celého objektu, kolaudácia a ukončenie bolo v roku 1988. Od roku 1989 začala plniť funkciu terajšej jednotriednej materskej školy s kapacitou 30 detí. V obci za futbalovým štadiónom pri bývalej železničke sa nachádza vyasfaltované tenisové ihrisko, ktoré sa využíva pre rôzne druhy športu celoročne, napr. tenis, nohejbal a v zime ako klzisko a ľadová plocha pre hokej. Toto bolo do roku 2001 antukového povrchu, a keďže bolo nefunkčné, v r. 2001 došlo k vyasfaltovaniu povrchu a odvodneniu jeho okolia za účelom lepšej celoročnej funkčnosti tohto areálu. Areál sa využíva aj na kultúrne a športové akcie v obci, ako napr. stretnutie chatárov, nohejbalový turnaj, atď... Do r. 2002 bol v obci vybudovaný starý objekt kolkárne, kde sa každoročne organizovali kolkárske preteky pod záštitou DHZ Horné Hámre, pričom v dôsledku zničenia objektu v r. 2002 došlo k rekonštrukcii a vybudovaniu nového typu kolkárne, ktorá má automatické stavanie kolov. Od roku 1970 pôsobí v obci TJ Klas Horné Hámre.

V r. 1932 vznikol DHZ v Horných Hámroch, v súčasnosti má 77 členov, ktorí našu obec aktívne reprezentujú na súťažiach a umiestňujú sa na popredných miestach. V obci pôsobí i spevácky súbor seniorov „Zvončeky“ – reprezentácia obce v rámci ZO JDS Slovenska

Obec je súčasť Mikroregiónu Kľakovská dolina, ako i Združenia obcí Kľakovskej doliny.

 

 Významné pamiatky

1. Kostol sv. Martina

- je to jednoloďová baroková stavba s polygonálnym uzáverom, obdĺžnikovou sakristiou, pristavanou bočnou kaplnkou – Boží hrob – a prestavanou vežou. Loď a sakristia majú valené klenby. Vnútorné zariadenie bolo neorománske – dnes odstránené a zmodernizované. Obraz sv. Martina má obec v súčasnosti v erbe a na úradných pečiatkach.

 

2. Pamätník SNP na Brode

- nachádza sa na križovatke ciest smer Partizánske a Kľak. Bol vytvorený na podnet tragickej udalosti, ktorá sa odohrali 21.1.1945 v obciach Ostrý Grúň a Kľak.

 

3. Pamätník padlým - guľometné hniezdo

- nachádza sa na konci obce nad zastavaným územím vpravo nad hlavnou cestou smerom na Veľké Pole. Tento pamätník bol postavený na pamiatku partizánom z guľometného hniezda, ktorí padli v II. sv. vojne počas bojov o oslobodenie v našom regióne a boli prepadnutí miestnymi občanmi z Píly a postrieľaní útokom od tylu guľometného hniezda.

 

4. Pamätník padlým hrdinom na cintoríne

- nachádza sa pri vchode za vstupnou bránou vľavo na miestnom cintoríne. Bol postavený na pamiatku padlých vojakov trnavskej posádky pri oslobodzovaní našej obce a blízkeho okolia, pričom na základe týchto udalostí mala obec družobnú spoluprácu s mestom Trnava, kde každoročne sa predstavitelia obce stretávali s predstaviteľmi mesta Trnava, resp. príbuzní a žijúci svedkovia členov trnavskej posádky prišli vzdať úctu padlým na pôdu našej obce. V tejto súvislosti sa zúčastnili aj opakovane kresťanských obradov a sv. omší, ktoré boli odslúžené na pamiatku zosnulých.

5. Kaplnka Lurdskej p. Márie

- postavil ju za podpory veriacich učiteľ a organista Anton Špác v r. 1896.

 

 

UbytovanieJazdecký areál sv. Františka

Horné Hámre 283, 966 71 Horné Hámre

t.č. 0911 966 303,  0917 537 391

www.farm.sk

 

Tradičné akcie:

január:

- Obecná zabíjačka

február:

- Fašiangový karneval, fašiangový sprievod obcou a odľahlými osadami

- Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy

- Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce

 apríl:

- Stavanie mája

 máj:

- Deň matiek

 jún:

- Medzinárodný deň detí

- Memoriál Jána Šveca :

V roku 1932 vznikol dobrovoľný hasičsky zbor v Horných Hámroch. O jeho založenie sa zaslúžil Ján Horniak, opravár lesnej železnice, ktorý vynikal mimoriadnymi organizačnými schopnosťami. Okrem neho sa zaslúžili o vznik hasičského zboru Jozef Kollár, Jozef Poprac, Ján šuriansky, Ján Poprac a ďalší. Prvých 27 členov žilo ešte v roku 1982 12. Činnosť v prvých rokoch vzniknutia bola čulá. Členovia sa ochotne zúčastňovali cvičení. Tieto sa konali každoročne od mája do októbra každú druhú nedeľu v mesiaci. Výcvikový priestor bol pod kalváriou na jarmočnisku. Výbor zasadal 4-5 krát ročne a riešil rôzne problémy týkajúce sa povznesenia sa zboru. Jeho členovia nacvičovali aj divadelné predstavenia. V letných mesiacoch každoročne organizovali hasičsky majáles, ktorý patril medzi významné spoločenské udalosti v obci. Z finančných výnosov zo zábav, divadiel a súkromných príspevkov členov zakúpil zbor pre členov potrebnú vystroj ( rovnošaty, čiapky, opasky, prilby...)

júl:

- Memoriál Jána Jobba:

Cieľom je pripomenúť pamiatku významného zakladateľa miestnej TJ Klas Horné Hámre Jána Jobba je rozvíjať telesnú kultúru detí a mládeže v obci pomocou športových aktivít, stretnutie bývalých aktívnych hráčov, funkcionárov  osôb zanietených pre šport v obci.

- Žatva

Pod záštitou Obecného úradu a ZO JDS Slovenska Horné Hámre sa organizuje v obci  Horné Hámre tradičná „Žatva“. 

- Stretnutie detí s rodičmi v „Dome u bielej ruži“ – bývalá škole na Majeri

september:

- Nohejbalový turnaj (tenisové ihrisko)

- Stretnutie chatárov

október :

 - Mesiac úcty k starším

december:

- Stretnutie s Mikulášom

- Vianočný koncert – Kostol sv. Martina

- Dom „U bielej ruži“ – vianočný koncert


Významné osobnosti

 

Ján Jobb

Zakladateľ TJ Klas Horné Hámre, dlhoročný poslanec obecného zastupiteľstva, zástupca starostu obce, predseda urbárskeho spoločenstva.

Ján Horniak

Zakladateľ DHZ Horné Hámre.

MUDr. Jozef Oslanec

Známy očný lekár, rodák z Horných Hámrov.

Ján Zaťko

Dlhoročný učiteľ, pedagogický funkcionár v obciach  Horné Hámre, Župkov, Kľak. Organizoval uvítanie detí, viedol spevácky zbor seniorov. Pôsobil ako aktívny člen Horno-hámorského hudobného zboru.

Matilda Kaššovicová

Učiteľka, organizátorka divadelných predstavení, vianočných akadémií a Mariánskeho večeradla. Aktívne sa podieľala na kultúrnom živote obce, dlhé roky viedla kresťanský zbor seniorov.

Jozef Zimerman – šesťnásobný víťaz Autoslide v Žarnovici, vicemajster Európy v autokrose

Dosiahnuté výsledky:

2000 – 2.m Seriál MSR
2001 – 3.m Seriál MSR (ladenie novšieho modelu)
2002 – 2.m Seriál MSR
2003 – vynechaná sezóna
2004 – 1.m Seriál MSR aj ZSE

D1 3500 – Toyota Corolla

2005 – ME najúspešnejší jazdec SR (prestavba nového modelu)
2006 - 1.m Seriál MSR aj ZSE, Majster Slovenska, Majster Zóny strednej Európy
2007 – 1.m Autoslide Žarnovica 2007
2008 – 1.m Autoslide Žarnovica 2008
2009 – 1.m Autoslide Žarnovica a Pardubice 2009
2010 – 1.m Autoslide Žarnovica a Pardubice 2010


Farnosť Horné Hámre – cirkevný život v obci

 Mgr. Tibor Jányi, farár od r. 2004 – súčasnosť

Kostol sv. Martina stojí na vyvýšenom mieste nad cestou a je ohradený múrom, v minulosti bol pri ňom cintorín. Svätyňa je zakončená oválnou stenou a preklenutá hviezdicovou klenbou. Víťazný oblúk je polkruhový. Loď má valenú tehlovú klenbu. Vzadu je orgánový chór, ktorý bol zväčšovaný. V priečelí kostola stojí veža vysoká 37 m, má barokový krov. Na južnej strane lode bola Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, v ktorej je v súčasnej dobe spovednica a Boží hrob. V rokoch 1978 – 1980 boli v kostole urobené úpravy podľa nariadení II. vatikánskeho koncilu, oltár bol odstránený a nahradený stĺpom zakončeným krížom. Na tomto stĺpe bol zavesený obraz od akademického maliara Ladislava Záborského s portrétom sv. Martina, ktorý sa v súčasnej dobe nachádza na fare.

V rokoch 1992 – 1994 bol vo svätyni iba osadný mramorový obetný stôl, zakončený drevenou menzou. V tých rokoch sa vymenila i podlaha pod lavicami a kostol obohatili o drevorezbu sv. Martina, ktorú vyhotovil majster z Kežmarku s telesne postihnutými umelcami.

Vzhľad kostola z vonkajšej strany pochádza z roku 1969, keď  sa  počas pôsobenia vdp. Rudolfa Hudeca vykonala generálna oprava fasády, ale i oplechovania strechy a takisto sa opravili vežové hodiny. V roku 1999 urobili generálnu opravu organu a v roku 2003 zasa generálnu opravu elektroinštalácie, nainštalovali nové svietidlá a kostol vymaľovali.

Do farnosti Horné Hámre patrí aj kostol zasvätený Nanebovzatej Panne Márii v Župkove. Keďže z technického hľadiska mal množstvo chýb, v roku 2000 bola postavená sedlová strecha spolu s vežou. Zvony sa však nachádzajú v nižšej vežičke pri kostole.

Od roku 1992 sa svätá omša raz v mesiaci slúži aj v bývalej škole na Kostivrchu.

Kaplnka zasvätená Povýšeniu svätého Kríža sa nachádza tiež v Hornom Župkove a zrekonštruovaná bola v roku 1999.

Prvú budovu fary postavili pri zriadení farnosti. V roku 1939 ju zbúrali a na náklady patróna a farníkov za pôsobenia farára Jozefa Záňa postavili novú. Tá bola prispôsobená súčasným potrebám v roku 1999.

Farári:

1715 Hivner Ján, 1718 Kamečanský Juraj, 1723 Galbavý Ján, 1727 Haško Ondrej, 1731 Cimra Matej, 1747 Kociani Michal, 1748 Prochotský Juraj, 1771 Lanzer Ján, 1791 Borgényi Ján, 1812 Hangay Anton, 1825 Matzko Ján, 1826 Gerliczy Anton, 1830 Šimúnyi Juraj, 1831 Štrba Jozef, 1857 Köntöš Štefan, 1892 Matejčík Ján, 1909 Lidvigh Gejza, 1928 Polerecký Ján, 1934 Záň Jozef, 1944 Klucha Rudolf – správca farnosti Kľak, 1947 Hudec Štefan, 1963 Lepp František, 1967 Hudec Rudolf, 1978 Meško Jozef, 1979 Obžera Ján, 1991 Kandera Pavol, 1992 Nociar Jozef, 1996 Hanko Jozef, 1997 Strapko Jozef, 1998 Kubinec Marcel, 2000 Žilka Martin, 2004 Jányi Tibor.

V súčasnosti vo farnosti pôsobí kresťanský mládežnícky spevokol, ktorý sa svojím spevom podieľa nielen na nedeľných sv. omšiach, ale sprevádza aj iné cirkevné slávnosti, ako sú birmovky, svadby či prvé sv. prijímania, organizujú vianočný koncert, jasličkovú pobožnosť detí, a tiež sprevádzajú veľkonočné obrady.

Zdieľať
 
 

Kalendár podujatí

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kontaktujte nás

Zavolajte nám:
+421 911 334 600

E-mail:
info@
klakovskadolina.sk

Nachádzaš sa tu: DOMOV O regióne Obce > Horné Hámre
×
Vianoce 2016