Tetradymit

Zdieľať

 Tetradymit Bi2Te2S sa nachádza v bielej mase rozloženého propylitizovaného andezitu, v rozložených andezitových tufoch a v andezitových konglomerátoch v malej dnes už zasypanej štôlnicke pri kopanici Pod Angletovcami. Kryštály sú romboedrické alebo tabuľkovité, cínovobielej až ocelovosivej farby s čiernymi a žltými nábehovými farbami s veľkosťou do 3 mm, 3-4 mm dlhé s hrúbkou 2-3 mm s horizontalnym ryhovaním na povrchu, často vyplavované z ílovitej výplne puklín andezitových konglomerátov. Vystupovali jednotlivo alebo vo forme tabuľkovitých agragátov, veľmi časté sú štvorcatové zrasty.
              

 

 

 Pravdepodobne prvý našiel tetradymit v Župkove A. Wehrle. V roku 1831 urobil ako prvý chemickú analýzu a nazval ho prismatischer Wismuthglanz. V tom istom období ho skúmal aj Haindinger, ktorý ho po zistení chemického zloženia a kryštálových tvarov nazval romboedrischer Wismuthglanz. V tomto období išlo o tretí nález tetradymitu v Uhorsku a z doterajších nálezov je považovaný za najčistejšiu formu výskytu. 
Na konci 19. storočia tu robil rozsiahle prieskumné prace G. Liszkay, našiel uz však len spomínanú zavalenú štôlnicku. Všetky mladšie práce sa skončili negatívne, hoci vo výplavoch po šlichovaní sa našiel zvýšený obsah bizmutu. Výskyt patrí do novobansko-kľakovského rudneho rajónu s uplatnenim Bi a Te-mineralizácie. Predpokladá sa jeho vznik zo solfatar,predstavujúcich postvulkanickú činnost vtedajšej sopečnej činnosti. Andrej Kmeť a F. Kabin nazvali tento minerál ŽUPKOVIT.

Zdieľať
×
Vianoce 2016